Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

10 lợi ích của hoạt động Teambuilding (Xây dựng Đội Ngũ) - Bài học Teambuilding quan trọng

10 LỢI ÍCH CỦA HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING
ooooooooooooooooooo
     - Sự thành công của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn là chỉ kỹ năng và năng lực làm việc của từng cá nhân trong nhóm. Nhân viên cần học được cách làm việc gắn kết với toàn bộ tổ chức. Điều này không ngẫu nhiên mà đạt được. Nó cần có sự Xây dựng Đội Ngũ.

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Công thức hoàn hảo 1+1>2 cho quản lý Teamwork - Bài học Teambuilding quan trọng

CÔNG THỨC HOÀN HẢO 1+1>2
CHO QUẢN LÝ TEAMWORK
ooooooooooooooooo
     - Làm việc theo nhóm ngày càng trở lên là một mô hình làm việc hiệu quả và được áp dụng rộng rãi tại rất nhiều công ty nhưng việc thực hiện vẫn chưa theo đúng nghĩa của nó. Để tạo được một nhóm làm việc cùng nhau cho hiệu quả tốt nhất và không lãng phí bất kỳ nhân lực, trí lực, thời gian nào thì không phải nhà quản lý nào cũng có “bí kíp” cho mình.

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Mẹo dành cho người quản lý Teamwork - Bài học Teambuilding quan trọng

MẸO DÀNH CHO NGƯỜI QUẢN LÝ TEAMWORK
ooooooooooooooooooo
     Với những đòi hỏi của công việc, người Quản Lý Nhóm phải vạch ra được những yêu cầu đơn giản, rõ ràng nhưng thật bao quát. Từ đó, bạn có thể định hình được mục tiêu, kết quả của dự án và xét đến những yêu cầu đối với các thành viên của nhóm.